Vásárlási feltételek

 A vásárlás menete 

Regisztráció nélkül is lehet vásárolni!

A vásárlás első lépése a kiválasztott tételek kosárba tétele. Ez természetesen nem kötelezi Önt vásárlásra, amennyiben meggondolja magát, akkor a „tétel törlése” gombbal bármely tételt kiveheti a kosárból, de a „kosár ürítése” gombra kattintva a kosár teljes tartalmát is törölheti. A kiválasztott termékek mindaddig a kosarában maradnak, amíg Ön meg nem vásárolja, vagy a kosárból a fenti lehetőségek valamelyikével el nem távolítja őket.

Amikor minden megvásárolni kívánt terméket a kosárba tett, „kosár megtekintése” menüpontban kattintson a “megrendelés továbbítása” gombra.

Amennyiben Weboldalunkon korábban már regisztrált, úgy a regisztrációhoz használt e-mail címével és jelszavával jelentkezzen be. Amennyiben még nem regisztrált, úgy a megjelenő adatmezők kitöltésével, a megrendelés véglegesítésével egyidejűleg a regisztrációja is megtörténik.

Kérjük, hogy az e-mail címének és a telefonszámának a helyességére fokozottan ügyeljen, mert amennyiben ezek valamelyikét tévesen adja meg, úgy az Önnel való kommunikációnkra (rendelésének állapota, kiszállítás várható időpontja, esetleges egyeztetések) nincs lehetőség.

Szállítási módot az Önnek megfelelő mód melletti körre való kattintással tud választani.

Házhozszállítás esetén töltse ki, illetve ellenőrizze a szállítási címet az „1. Személyes adatok” menüpontban.

Ha a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, úgy a „számlázási adatok”-ra vonatkozó adatmezőket is töltse ki, ellenkező esetben ezeket hagyja üresen.

Az oldal alján összegezzük a rendelését, megtekintheti az Ön által választott termékeket, a termékek összértékét, a kalkulált szállítási költséget.

A rendelés véglegesítése előtt a megfelelő négyzet kipipálásával igazolnia kell, hogy az Ön által megadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint azt, hogy jelen Vásárlási tudnivalók, valamint az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, vállalja a vásárlással összefüggő, Luzsinszky Tamás javára történő fizetési kötelezettséget, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

A “megrendelés elküldése” gombbal fejezheti be, adhatja le rendelését.

Megrendelésének alakulását figyelemmel kísérheti oldalunkon a „rendeléseim” menüpontban.

A csomagban minden esetben kiküldjük az Ön által megadott adatokkal kiállított számlát.

Megrendeléséről rendszerünk automatikus visszaigazolást küld.

Szállítás, fizetés: Bővebb tájékoztatás a Szállítási információ menüpont alatt érhető el.
Szerződés létrejötte        

(a) A vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű és számára fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található árucikk(ek) megvételére, és elfogadja ezen Vásárlási tudnivalók érvényességét.

(b) A megrendelés visszaigazolása – amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül – igazolja, hogy a vásárló rendelését a iloveitkutyaruha megkapta, ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.

(c)A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az iloveitkutyaruha kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mail küldésével igazol vissza.

(d) A vásárló az iloveitkutyaruha honlapján való regisztrációval, illetve a telefonon leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen Vásárlási tudnivalók, valamint az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, vállalja a vásárlással összefüggő, iloveitkutyaruha javára történő fizetési kötelezettséget, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

(e) Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

(f) Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy megrendelésük fizetési kötelezettséggel járó megrendelés!

Termékgarancia             

A megrendelt termékekre a Ptk. 6:168. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa az iloveitkutyaruha webáruházat. Hibás teljesítés esetén a terméket elsősorban kicseréljük – ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a iloveitkutyaruha-t terhelik.

Elállás joga

(a) A vásárlót a megrendelt termékek átvételtől számított 14 naptári napon belül megilleti a vásárlástól indoklás nélkül való elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében.

(b) Amennyiben a vásárló eláll a vásárlástól, úgy a felek felbontják a vásárlási szerződést. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Elállás esetén a sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza az iloveitkutyaruha webáruház, Luzsinszky Tamás  címére (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 15.)  Az Ön elállási szándékának tudomásunkra jutásától számított 14 napon belül, vagy amennyiben ezen határidőn belül a visszaküldött termék nem érkezik be hozzánk, akkor a termék beérkezését követő munkanapon visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vevőt csak a visszaküldés költsége terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Személyes átvétel esetén a már átvehető terméket az átvevőhellyel vagy ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba lépve mondhatja le. Átvétel után 14 naptári napon belül számlával az átvétel helyszínén állhat el vásárlási szándékától. Személyes átvétel esetén a hibás termék cseréje is az átvevőhelyen történik.

(c) Ön visszavonhatja a szerződését Az ügyfélszolgálati telefonszámainkon (06305369436), email címünkön, (iloveitkutyaruha@gmail.com), vagy személyesen az iloveitkutyaruha, Nyíregyháza, Szent István u. 15. székhelyén. A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított 14 naptári nap elteltéig gyakorolhatja. Az elállás közlése vagy a megrendelt termék iloveitkutyaruha-hoz történő határidőn belüli visszajuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

Az elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható

A fogyasztóelállási /felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul,de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket.

Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztónak a termék árát.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja,elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének,tulajdonságainak,és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés,illetve ésszerű költségeinek -ha a szolgáltatásra nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát-megtérítését.

(d) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. A fogyasztót terhelik a visszaszolgáltatás költségei, ha a kiszállított áru megfelel a megrendeltnek. Ha a kiszállított áruról a vásárló jelzése alapján elvégzett vizsgálatot követően bebizonyosodik, hogy nem felelt meg az előírásoknak, akkor a visszaszolgáltatás költségét megtérítjük Önnek.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta:

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el az iloveitkutyaruha részére)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi

termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.:

Jogérvényesítési lehetőségek

Ha bármilyen problémája adódna, tevékenységünkkel kapcsolatban, kérjük levélben keressen meg, igyekszünk megoldani. levelezési cím: iloveitkutyaruha@gmail.com. A vállalkozás a panaszkezelést körültekintően kezeli, és akár telephelyünkön személyesen, vagy levélben igyekszünk problémáját megoldani. A fogyasztó békéltető testülethez is fordulhat. Szabolcs -Szatmár -Bereg Megyei Békéltető Testület ,címe:Nyíregyháza,4400, Széchényi u. 2. Tel:(42)311-544, (42) 420-180, e-mail: bekelteto@szabkam.hu Tájékoztatjuk a vásárlókat, hogy igényüket a Nyíregyházi polgári bíróság előtt is érvényesíthetik. Nyíregyháza, Bocskai út. 2. (42)523-800 e-mail: birosag@nyhaza.birosag.hu

Adatvédelemről     

Az iloveitkutyaruha tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – figyelemmel a 2011. évi CXII. adatvédelemről szóló törvényre -, és csak a megrendelések teljesítésének lebonyolítására és saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

A honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató Webszerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontját, valamint a böngésző és operációs rendszer típusa). Ezen adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérjük, és további fejlesztéseink érdekében megismerjük Felhasználóink látogatási szokásait. Ezen adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a  iloveitkutyaruha@gmail.com e-mail címen.

Oldalunkon megjelenő adatokról   

Oldalainkon megjelenő információk az iloveitkutyaruha, Luzsinszky Tamás tulajdonát képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni,  terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Adatainkat a legnagyobb gondosság mellett állítottuk össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékek fotói illusztrációk és eltérhetnek a valóságtól.

Érvényesség 

Ezen Vásárlási tudnivalók érvényesek a iloveitkutyaruha Webáruház által kínált termékekből kiválasztott árucikknek a https://iloveitkutyaruha.hu weboldalon, vagy az ügyfélszolgálaton (tel.: 06305369436) keresztül történő megrendeléskor.

Szerződéses eladó partner       

A vásárló szerződéses partnere:

Luzsinszky Tamás, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 15

Tel:06305369436

e-mai: iloveitkutyaruha@gmail.com

Adószám:77812483-1-35

Nyílvántartási szám: 22239184

Nyílvántartásba vevő hatóság: Nyíregyháza település önkormányzati jegyzője,

Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Telefonszám: 42/524-564

Kapcsolattartó: Luzsinszkyné Szluk Tünde

Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időben érhető el: 06305369436, email: iloveitkutyaruha@gmail.com

Hétfő-Péntek 8.30-17.00

Termékeink:  Kutyaruhák, fekhelyek, hordozó táskák.

Hírlevél

Akcióinkról hírlevelünkben küldünk tájékoztatást, amennyiben a vásárló erre igényt tart. A regisztrációval a vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy awww.iloveitkutyaruha számára reklám céllal Hírlevelet küldjön, viszont bármikor lehetősége van a hírlevelek lemondására.

Hírleveleink a kiküldéskor érvényes árakat tartalmazzák, az éppen aktuális árakról mindig honlapunkon tájékozódhat.

Megjegyzés rovat                                                                                                                        

A megjegyzés rovatot a rendelés lezárása, összeállítása után olvassuk el.

Kérjük, hogy mindig röviden, lényegre törően fogalmazza meg megjegyzését. Visszajelzésre, válaszra igényt tartó kérését, kérdését intézze rögtön ügyfélszolgálatunkhoz iloveitkutyaruha@gmail.com illetve 06-30-5369436), hogy arra mielőbb válaszolni tudjunk, az ne veszíthesse aktualitását.

Záró rendelkezések           

(a)Ezen Vásárlási tudnivalókkal kapcsolatban a magyar törvények érvényesek. Jelen Vásárlási tudnivalókban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyv és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései.

(b) Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az iloveitkutyaruha webáruház. regisztrált székhelye.  4400 Nyíregyháza, Szent István u .15.

(c) A jelen Vásárlási tudnivalók alapján létrejövő szerződés egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelezően érvényben marad. Ahol alkalmazható, ott az érvénytelen pontok helyett a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba.

Tárhelyszolgáltató

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Telefon: +36 1 789 2 789

FAX: +36 1 789 3 789

E-mail: support@tarhely.eu

Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.